SANTOS BRAZ Thiago

BirthDate:
2001-07-24
Full Name:
Thiago SANTOS BRAZ
Team:
Carouge Natation, Carouge Natation U17, Carouge Natation II, RSR
License number 1:
10121 (Carouge Natation)
From: 2015-09-01 To: 2016-08-31
License number 2:
10121 (Carouge Natation)
From:
License number 3:
10121 (Carouge Natation)
From: 2016-09-21 To: 2017-08-31
License number 4:
10121 (Carouge Natation)
From:
License number 5:
401769 (Carouge Natation)
From:
License number 6:
10121 (Carouge Natation)
From: 2018-10-17 To: 2019-08-31
License number 7:
10121 (Carouge Natation)
From: 2018-10-16 To: 2019-08-30
Played matches 66
Goal 27
DM 0
DO 0