Baden FB / Terassenbad

Address:
Pfisterstrasse 1, 5400 Baden