Ravieli Lino

Full Name:
Lino Ravieli
Team:
SC Winterthur, SC Winterthur II, SC Winterthur Women, SC Winterthur U17, SC Winterthur / WBA Tristar U11
License number 1:
36679 (SC Winterthur)
From: unknown To: unknown
License number 2:
(WBA Tristar)
From: unknown To: unknown
License number 3:
(WBA Tristar)
From: unknown To: unknown
License number 4:
(WBA Tristar)
From: unknown To: unknown
License number 5:
(WBA Tristar)
From: unknown To: unknown
License number 6:
(WBA Tristar)
From: unknown To: unknown
Played matches 2
Goal 2
DM 0
DO 0